چه دخترانی مناسب ازدواج نیستند

دختران نامناسب برای ازدواج چه کسانی هستند؟؟؟

دختران نامناسب برای ازدواج چه کسانی هستند؟؟؟

دختران نامناسب برای ازدواج چه کسانی هستند؟؟؟   ۱-🙍دختراني که شدیداً متکی و وابسته هستند؛ یک دختر وابسته، باید هرکاری را حتماً با کسی و یا غالباً با مادرش در میان بگذارد و سپس تصمیم بگیرد؛ حتی کارهای بسیار جزئی و پیش پا افتاده را. چنین دختری دارای شخصیت مستقلی نیست و به قول معروف، ارادۀ کافی برای انجام کارهایش را ندارد.   ۲- 👸دخترانی که به مال و منال پدر می‌نازند؛ این دسته از دختران پولدار گرچه می‌توانند زنان خوبی باشند ولی ب...

ادامه مطلب