تصورغلط در مورد عشق و ازدواج

اگر مهر نامحرمي در دلمان باشد چه كنيم اين مهر و علاقه از بين برود؟

اگر مهر نامحرمي در دلمان باشد چه كنيم اين مهر و علاقه از بين برود؟

اگر مهر نامحرمي در دلمان باشد چه كنيم   اگر مهر نامحرمي در دلمان باشد چه كنيم اين مهر و علاقه از بين برود؟ ♦️ ♦️ ✨?اولا،: اگر ضرورتى ايجاب نمى‏كند حتّى الامكان چنين روابط عاطفي با نامحرم برقرار نشود و بايد در مقابل افراد نا محرم، رفتارى متكبّرانه داشته باشند نه رفتارى صميمانه. ✨? اينكه در احكام شرعى مى‏فرمايند در غير ضرورت مثلاً مكروه است مرد با زن هم صحبت شود، مخصوصاً مرد و زن جوان، به اين دليل است كه چه بسا همين هم صحبت شدنها ، غرايز جنسى اف...

ادامه مطلب

تصور غلط در مورد ازدواج وحقایق ان

تصور غلط در مورد ازدواج وحقایق ان

تصور غلط در مورد ازدواج وحقایق ان: در جـامـعه مـا بـرخـی عـوامـل اجـتـماعی و عقیدتی باعث گردیده دربـاره پـدیـده ازدواج تـصـوراتـی اشتـبـاه در اذهــان عـمومی شـکـل گیـرد کـه همـیـن امـر سبب میگردد افــراد با توجه به همین تصورات اقدام به ازدواج نمـوده و یــا از آن امتناع ورزیده و در این راستا دچار مشکلاتی گردند. اکنون به ۹ مورد از این اشتباهات بـهـمراه واقعـیـتهای آنها اشاره میکنیم: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شماره ۱ ـــــــــــــ...

ادامه مطلب