نامزدی

شش اشتباه در دوران اشنایی

شش اشتباه در دوران اشنایی

شش اشتباه در دوران اشنایی   مرگ عشق   آشنایی مقدمه ازدواج است و به همین دلیل خیلی از مشاوران ازدواج معتقدند که اهمیت این دوره حتی بیشتر از دوره های بعدی است. یک دوره آشنایی درست و اصولی می تواند تا حدود زیادی تکلیف شما را با طرف مقابلتان روشن کند و در عوض یک آشنایی اشتباه می تواند منجر به شکست رابطه شود. بنابراین بد نیست چند اشتباه رایج در این دوره را بشناسید تا بتوانید از این دوران حداکثر استفاده را ببرید:   ▪ وقتی دهانتا...

ادامه مطلب

شش اشتباه رایج در دوران نامزدی

شش اشتباه رایج در دوران نامزدی

شش اشتباه رایج در دوران نامزدی دوران نامزدی بهترین فرصت برای محک زدن روابط آینده است. اگرچه که این دوران در مقایسه با زندگی زیر یک سقف خیلی سطحی است اما به هر حال مشت نمونه خروار است و اگر در دوران نامزدی تان با مشکلاتی رو به رو  بودید، به احتمال قریب به یقین همین مشکلات به صورت تشدید یافته ای به زندگی مشترکتان هم راه پیدا می کنند، مگر این که از همین حالا به فکر اصلاح خود و رابطه دو نفره تان باشید… در این جا ۶اشتباه مهمی را که روابط شم...

ادامه مطلب