خواستگاری

پرسش های جلسات خواستگاری

پرسش های جلسات خواستگاری

پرسش های جلسات خواستگاری در این بخش فهرستی از سوالاتی که باید در جلسات بیان شود، ارائه میگردد. البته شایان ذکر است که این سوالات تنها به عنوان نمونه برای آشنا شدن ذهن شما بیان میشوند و هر فردی با توجه به شناخت ویژگیها و مقتضیات خود، معیارهای ازدواج و اهمیت و حساسیت موضوعهای مختلف، قادر است سوالات را کم و زیاد یا تغییر دهد. برای نتیجه بخش و مفیدتر بودن جلسات گفتگو بهتر است که در جلسه اول  ۸ محور مشترک از سوی  دختر و پسر و ۶ محور تخصصی از سوی دخ...

ادامه مطلب

پرسش های جلسه سوم خواستگاری

پرسش های جلسه سوم خواستگاری

پرسش های جلسه سوم خواستگاری:   آیا لازم است جلسات گفتگو به جلسه سوم هم کشیده شود؟ در این صورت چه سؤلاتی را باید مطرح کرد؟ برخی از مسائل را به سبب حیا نمی توان در جلسات اول و دوم مطرح کرد یا هنوز زمان طرح آنها نرسیده است. این سؤالها عبارتند از: ۱) گرم مزاجی یا سرد مزاجی: رفع غرایز جنسی تا چه حد در زندگی زناشویی برایتان اهمیت دارد؟ نکته: با توجه به این که اختلاف شدید خانم و آقا در این مسئله، عامل اختلاف جدي در زندگی مشترك و در موار...

ادامه مطلب

پرسش های جلسه دوم خواستگاری

پرسش های جلسه دوم خواستگاری

پرسش های جلسه دوم خواستگاری: در صورتی که طرفین از گفتگوي جلسه اول به طور نسبی راضی بودند، بهتر است زمانی را براي جلسه دوم تعیین کنند، چرا که ممکن است در جلسه اول برخی از پاسخ ها کلی و مبهم بوده یا براي فرد سؤال برانگیز باشد و یا حتی رفتارهایی بوده که باید در جلسات بعدي رفع شود. لازمه این امر طرح سؤالات جدید براي رفع ابهام در جلسه دوم می باشد. نکته: این جلسه براي تکمیل اطلاعات، رسیدن به نتیجه، تجزیه و تحلیل مطالب جلسه اول و تبادل فکر با ...

ادامه مطلب

پرسش های جلسه اول خواستگاری

پرسش های جلسه اول خواستگاری

پرسش های جلسه اول خواستگاری: حال که با مهارتهاي سؤال کردن و جواب دادن در جلسه خواستگاري آشنا شدید، نوبت به این می رسد که بدانید این سؤالات و عملیات را حول چه محورهایی تهیه کنید. در این بخش فهرستی از سؤالاتی که لازم است در جلسات بیان شود، ارائه می گردد. البته سؤالات تنها به عنوان نمونه و جهت آشنا شدن ذهن خواننده می باشد، نه به عنوان سؤالات استاندارد و ملاك اصلی. هر فردي با توجه به ویژگیها، نیازها و شرایط و معیارهایی که براي ازدواج د...

ادامه مطلب

مهارت های گفتگو در خواستگاری

مهارت های گفتگو در خواستگاری

مهارت های گفتگو در خواستگاری     شناخت به وسیله گفتگو کمکی براي افراد است تا زمینه و پایه هاي ازدواج موفق را پی ریزي کنند. براي رسیدن به این شناخت، لازم است هر دو طرف مهارتهاي گفتگو را بیاموزند. تا دچار شناخت سطحی و احساسات زودگذر نشوند این مهارت ها عبارتند از: ۱) براي شروع صحبت دختر و پسر در جلسه گفتگو، بهتر است آغازکننده پسر باشد و سؤالات خود را مطرح نماید. نکته: دختر نیز پاسخ دقیق و درستی داده و نظر فرد مقابل را در همان ...

ادامه مطلب