جهزیه برون

یک جهزیه چشم کور کن

یک جهزیه چشم کور کن

یک جهزیه چشم کور کن همه چيز جز ماشين ظرفشويي بهش داده ها… اما دريغ از يک ذره سليقه! اون از وضع جهازيه دادنشون که نصف جنسها رو خواهر و برادر و فاميلاش توي مراسم پاتختي هديه دادن؛ اون هم از وضع جنس و مارک و چيدمان. به پسرم گفتم اين فرشه که خالش بهتون کادو داده را بندازين جلوي در، خودم يک تخته فرش شيک زمينه گل بهي برات مي گيرم. من که اين همه خرج مراسم عروسيت کردم… فرش هم اضافه بشه.     جشن عقد، حنابندان، مراسم عروسي، پاتخ...

ادامه مطلب