مهارت های ادراک

آغوش درمانی نوع خاصی از لمس درمانی

آغوش درمانی نوع خاصی از لمس درمانی

آغوش درمانی نوع خاصی از لمس درمانی لمس کردن و لمس شدن نه تنها خوشایند بلکه نوعی نیاز است. تحقیقات علمی این نظریه را، که تحریک با لمس برای سلامت عاطفی و جسمی ما کاملاً لازم است، تأیید می کند. لمس کردن به تسکین درد و کاهش اضطراب و افسردگی کمک می کند، اراده بیمار را برای زندگی تقویت می کند و همچنین به نوزادان نارسی که در دستگاه های ویژه ( انکوباتور) از لمس محروم می مانند کمک می کند که رشد کنند. آزمایش های گوناگون نشان داده اند که مهمترين فوا...

ادامه مطلب

نکته ای در رابطه با کسی که حال و حوصله ندارد.

نکته ای در رابطه با کسی که حال و حوصله  ندارد.

نکته ای در رابطه با کسی که حال و حوصله  ندارد. وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪ است به او نگویید تحمل کن،این هم ﻣﯽ ﮔﺬﺭد، نگویید همه چیز درست خواهد شد ، از بلاهای بدتری که به سر خودتان و اطرافیانتان آمده برایش خاطره تعریف نکنید و نخواهید ثابت کنید که انسانهایی بدبخت تر از او هم وجود دارند . ﻧﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﺟﻮﮎ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﺨﺮه او را بخندانید ، کسی که حالش بد است ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍهد ﺑﺨﻨﺪد ﻏﺼﻪ ﺩﺍﺭد ، ﻣﯽ فهمید ؟ ﻏﺼﻪ ﺑﺮﺍیش ﺍﺯ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﻑ ﻧﺰنید ﺍﺯ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ...

ادامه مطلب