سلامت مو

ایا استرس موها را سفید می کند؟

ایا استرس موها را سفید می کند؟

ایا استرس موها را سفید می کند؟ افزایش سن، ژنتیک و بسیاری از عوامل محیطی باعث سفید شدن موها می‌شوند‎   آیا استرس موها را سفید می‌کند؟ آیا با کندن موهای سفید، بر تعداد آنها افزوده می‌شود؟   باور نادرست است. میزان استرس روزبه‌روز در حال افزایش است اما میزان افرادی که در ۵۰ سالگی موهایشان سفید می‌شود، بیشتر از قبل نشده چون سفید شدن مو صرفاً مسئله ژنتیکی است.   افزایش سن، ژنتیک و بسیاری از عوامل محیطی در نهایت باعث سفید شدن موها می‌...

ادامه مطلب