خواندنی و دیدنی

تفکری از خلقت (فکر کردن درباره خودتان)

تفکری از خلقت (فکر کردن درباره خودتان)

تفکری از خلقت (فکر کردن درباره خودتان) وقتي چيزي را مي آفريني بسي خرسند مي شوي. وقتي يك تابلوي نقاشي را به پايان مي رساني سكوتي تو را فرا مي گيرد. احساس كاميابي، اهميت و قدرتمندي مي كني. تو كاري به انجام رسانده اي. تو در كار خدا مشاركت جسته اي. خدا يك آفريننده است و تو به روش خودت و البته در مقياسي كوچك، آفريننده شده اي. تو با خدا همراهي كرده اي. در كنار او چند گام برداشته اي. شايد فقط چند گام كوچك اما در هر حال با خدا هم گام شده اي. ...

ادامه مطلب

بدانیم ( یا غلط راه میرویم یا راه را خالی میرویم)

بدانیم ( یا غلط راه میرویم یا راه را خالی میرویم)

بدانیم ( یا غلط راه میرویم یا راه را خالی میرویم) لطفا این مطلب را بخوانید تا بدانید الگو برداری از تکنولوژی که به جامعه خدمت شود بد نیست،در موردش بیشتر بدانیم. در کالیفرنیا که یکی از سرسبزترین و زیباترین ایالت های امریکاست، دانشمندان از ۵ سال پیش خطر خشکسالی را پیش بینی کرده اند. همه نهادها احساس خطر کردند، کارواش ها و استخر ها دستور داده شده اند که از دستگاه های تصفیه آب استفاده کنند تا از همان آب مصرفی دوباره استفاده کنند. شهرداری...

ادامه مطلب

ضرب المثل های قدیمی وجالب

ضرب المثل های قدیمی وجالب

ضرب المثل های قدیمی وجالب :    اجاره نشين خوش نشينه !  ارزان خري، انبان خري ! از اسب افتاده ايم، اما از نسل نيفتاده ايم !  از اونجا مونده، از اينجا رونده !  از اون نترس كه هاي و هوي داره، از اون بترس كه سر به تو داره !!  از اين امامزاده كسي معجز نمي بينه !!  از اين دم بريده هر چي بگي بر مياد !!  از اين ستون بآن ستون فرجه !  از بي كفني زنده ايم !  از دست پس ميزنه، با پا پيش ميكشه !  از تنگي چشم پيل معلومم شد — آنا...

ادامه مطلب