معما وتست هوش

تست هوش:تفاوت ها را پیدا کنید

تست هوش:تفاوت ها را پیدا کنید

تست هوش:تفاوت ها را پیدا کنید تفاوت ها را بیابید   تست هوش:تفاوت ها را پیدا کنید   تفاوت ها را بیابید تست هوش تصویری با جواب ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦   قبل از اینکه پایین تر بروید وجواب ها را مشاهده کنید. سعی کنید تفاوت ها را کامل بگردید وپیدا کنید وبرای خود علامت گذاری کنید. حالا میتوانید پایین بروید ومشاهده کنید.   ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦           ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦       ♦♦♦ ♦♦♦...

ادامه مطلب

تست هوش:حدس قیمت عتیقه ها

تست هوش:حدس قیمت عتیقه ها

تست هوش:حدس قیمت عتیقه ها در یک عتیقه فروشی، چند شیء عتیقه گرانقیمت وجود دارد. ترکیب برخی از حالت های ممکن این اشیاء و قیمت مربوطه، مشخص شده است. آیا می توانید در سریعترین زمان ممکن بگویید ارزش حالت آخر، چقدر است؟   تست هوش عتیقه های گران قیمت با جواب   ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ تست هوش:حدس قیمت عتیقه ها پاسخ تست هوش عتیقه های گران قیمت: ۳۳۰ میلیون توما...

ادامه مطلب

معمای کوتاه ترین مسیر به خیابان اصلی با جواب

معمای کوتاه ترین مسیر به خیابان اصلی با جواب

معمای کوتاه ترین مسیر به خیابان اصلی با جواب   معمای کوتاه ترین مسیرهای منتهی به خیابان اصلی با جواب   فردی از محل A‎ می‌خواهد با حرکت‌های افقی و عمودی به نقطه‌ای از خیابان اصلی شهر (ضلع ‎(BC‎ برسد به‌طوری که مسیری که طی می‌کند کوتاه‌ترین مسیر باشد و از ابتدای شروع حرکت تا انتها دقیقاً در ‎۳‎ مکان تغییر جهت بدهد. (ضلع‌های ‎‎AB و ‎AC‎ به ‎۱۰‎ قسمت مساوی تقسیم شده‌اند‎(.‎ وی به چند طریق می‌تواند مسیر خود را انتخاب کند؟ الف) ۱۶۸ ب)...

ادامه مطلب

تست هوش: ابرهای خالدار

تست هوش: ابرهای خالدار

تست هوش: ابرهای خالدار   معما با جواب تست هوش: ابرهای خالدار تعدادی ابر خالدار وجود دارند. این ابرها از لحاظ منطقی با هم در ارتباطند. آیا می توانید با کشف این روابط، مشخص کنید بجای علامت سؤال، کدام ابر باید جایگزین شود؟   ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ تست هوش: ابرهای خالدار پاسخ تست هوش: ابر شماره ۴ در هر سطر و ستون، ابر سوم، حاصل برآیند دو ابر دیگر است به شرح زیر: اشتراکات دو ابر اول، در ابر سوم باقی می مانند (غیرمشترک ها حذف می شوند) و در ابر سوم، خال های سیاه به سفید تبدیل می شوند و برعکس. منبع:ihoosh.ir ...

ادامه مطلب

معما جالب وخنده دار

معما جالب وخنده دار

معما جالب وخنده دار   ۱- اگر اسکلت از بالاي ديوار به پائين بپرد چه مي شود ؟ ۲- ژاپني ها به گوساله چه مي گويند ؟ ۳- فرق بين عينک و تفنگ چيست ؟ ۴- دندان کرسي چه فايده اي دارد ؟ ۵- چرا آب هنگام جوشيدن قل قل مي کند ؟ ۶- اگر قلب کسي ايستاد چه مي کنيم ؟ معما جالب وخنده دار   ۷- اگر يک زنبور داخل دهان گربه رود ، گربه چه مي گويد ؟ ۸- چرا دوچرخه خودش نمي تواند بايستد ؟ ۹- چطور ميشود چهار نفر زير يک چتر بايستند و خيس نشوند ؟ ۱۰- چطور مي...

ادامه مطلب

معمای پرتاب چند باره یک تاس

معمای پرتاب چند باره یک تاس

معمای پرتاب چند باره یک تاس یک تاس را چندین بار پرتاب می کنیم تا دست کم از یک عدد سه بار ظاهر شود.   معما با جواب معمای پرتاب چند باره یک تاس یک تاس همگن را حداقل چند بار پرتاب کنیم تا بطور یقین، سه بار یا بیشتر، نتیجه یکسان داشته باشیم؟ الف) ۱۲ ب) ۱۳ ج) ۱۸ د) ۱۹ هـ) ۲۷ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ معمای پرتاب چند باره یک تاس   پاسخ سؤال ریاضی: پرتاب تاس ها ب) ۱۳ بار بدبینانه ترین حالت این است...

ادامه مطلب

تست هوش تصویری

تست هوش تصویری

تست هوش تصویری تعدادی سیب در اندازه های مختلف داریم. بدون توجه به رنگ سیب ها، آیا می توانید مشخص کنید چند سایز مختلف سیب در اختیار داریم؟   جدیدترین تست هوش تصویری تست هوش تصویری ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• تست هوش تصویری پاسخ تست هوش تصویری: سیب ها در اندازه های متفاوت ۷ سایز متفاوت سیب در اختیار داریم.   منبع:ihoosh.ir ...

ادامه مطلب

معما بازی و ریاضی

معما بازی و ریاضی

معما بازی و ریاضی معما با جواب   دو عدد تواندار داریم که با هم برابرند. می خواهیم مقادیر مجهول x و y را در توان آنها بیابیم. در عبارت ۵y+3=32x-y+1 مقادیر x و y برابر است با: الف)  y=2 و x=3 ب)  y=-2 و x=-3 ج) y=3 و x=2 د) y=-3 و x=-2 هـ) هیچکدام از پاسخ ها صحیح نمی باشد. معما بازی و ریاضی •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• معما بازی و ریاضی پاسخ ‘معمای ریاضی تساوی اعداد توان دار...

ادامه مطلب