فرهنگ زندگی

هشت دوربین مداربسته دنیا در زندگی تک تک افراد….!

هشت دوربین مداربسته دنیا در زندگی تک تک افراد….!

هشت دوربین مداربسته دنیا در زندگی تک تک افراد….!   دوربین هادر زندگی من و شما نصب شده است چه بخواهیم و چه نخواهیم. هرکس باور کند که این دوربین ها در زندگی او است و درحال فیلمبرداری است، گناه نخواهد کرد.باخواندن متن با این ۸ دوربین اشنا شوید و به هر کدام از این دوربین ها فکر کنید:   🎥 دوربین اول : دوربین خدا اولین دوربین ، دوربین خود خدا است. آیه چهارده سوره ی علق: آیا نمی دانند که خدا آنها را نگاه می کند و چه زیباست ج...

ادامه مطلب

حاضر جوابی های این دوران ها

حاضر جوابی های این دوران ها

حاضر جوابی های این دوران ها مردی از روی #تمسخر به مرد ضعیف‌الجسمی گفت تو را از دور دیدم، فکر کردم #زن هستی و آن مرد جواب داد من هم تو را از دور دیدم، فکر کردم #مرد هستی. . (۲) #چرچیل وزیر چاق #بریتانیا به برناردشاو که وزیر لاغری بود گفت هرکس تو را ببیند #فکر می‌کند بریتانیا را فقر غذایی فراگرفته است. برناردشاو جواب داد: و هرکس تو را ببیند علت این #فقر را می‌فهمد. . (۳) #ملانصرالدین وارد روستایی شد و یکی از اهالی به او گفت ملا من تو را از ...

ادامه مطلب