مشاوره کودکان

کودکان نافرمان و روش رفتار با کودکان نافرمان؟؟؟

کودکان نافرمان و روش رفتار با کودکان نافرمان؟؟؟

کودکان نافرمان و روش رفتار با کودکان نافرمان؟؟؟ ⁣با نافرمانی کودکان و رفتار نادرست آنها چه کنیم؟ ⚠️ در کودکان لجباز پایین بودن اعتماد‌به‌نفس و نداشتن خود باوری مثبت و پذیرفتن خود واقعی مشهود است. دلیل مخالفت کودکان این است که می‌خواهند استقلال خود را نشان دهند. حرف زدن در این مورد با آنها بی فایده است. برای مطیع کردن کودکان نباید فریاد زد و یا آنها را تهدید کرد. 🔶 با استفاده از روش‌های ساده و سرگرم کننده می‌توانیم کودک لجباز خود را آرام کرده و ب...

ادامه مطلب