کلاس خودشناسی

مراقبه خودشناسی ۹۶/۶/۴

مراقبه خودشناسی ۹۶/۶/۴

مراقبه خودشناسی ۹۶/۶/۴ هو رب کل شیء تجربه معلمی بزرگ است… تمام پیروان اصالت وجود از فرانسیس بیکن تا جان لاک و دیوید هیوم معتقدند که تمام دانش ما از به دست می آید… با تجربه حقایق زندگی را می آموزی و از طریق تجربه بالغ می شوی، آینده هر آنچه که باشد نتیجه تجربه های توست… اگر نظری به اطراف بیندازی متوجه خواهی شد که هر چیزی به تنهایی میتواند معلمی بزرگ باشد و هر مکانی مدرسه، و تو همواره چیز جدیدی برای یادگیری خواهی داشت...

ادامه مطلب

مراقبه خودشناسی ۹۶/۵/۲۹

مراقبه خودشناسی ۹۶/۵/۲۹

مراقبه خودشناسی ۹۶/۵/۲۹   یاکریم یا رب بزرگی گفته است : “چیزی نخواه” راز این سخن را تنها بیداران درک می‌کنند. خواستن رنج می‌آفریند. رنج در زندگی انسان یک واقعیت نیست، بلکه محصول جانبی خواسته و آرزوهای سرکش شده انسان است. هیچکس نمیخواهد در رنج باشد، ولی همه به خواستن و آرزو کردن های بی انتها ادامه می‌دهند. خواسته یعنی نارضایتی. یعنی همه چیز آنطور که باید باشد و مطابق میل تو نیست. یعنی که تو از خدا خردمندتر هستی و میتو...

ادامه مطلب

مراقبه خودشناسی ۹۶/۵/۲۱

مراقبه خودشناسی ۹۶/۵/۲۱

مراقبه خودشناسی ۹۶/۵/۲۱   هوالعلی الاعلی   ” بازی از دست دادن…” چوپانی یکی از گوسفندانش فرار کرد، وی به دنبال آن گوسفند روان شد و بقیه گوسفندانش طعمه گرگ شدند. این داستان زندگی اغلب انسان هاست، انسان هایی که برای از دست ندادن چیزی همه آن چه که دارند را از دست می دهند. عده ای برای به دست آوردن قدرت، برخی برای به دست آوردن شهرت و تعدادی دیگر برای رسیدن به ثروت، و… غافل از اینکه همه چیز خود را از دست خو...

ادامه مطلب

مراقبه خودشناسی ۹۶/۵/۱۴

مراقبه خودشناسی ۹۶/۵/۱۴

مراقبه خودشناسی ۹۶/۵/۱۴   یا سریع الرضاء در کل نیرویی هست که در تک تک اجزا نیست. تو متعلق به چشمانت نیستی, تو متعلق به زبانت نیستی, تو متعلق به ذهن و قلبت هم نیستی, تو چیزی برتر از تک تک اجزا بدنت هستی. وقتی به این راز پی بردی نا محدود می شوی, فراتر از همه انچه که تا به امروز تصور کرده ای. بی حد و مرز تصور ذهن مادی ماست, از بی نهایت عبور کن تا خودت را باز یابی.   برای دقایقی چشمانت را باز نگه دار رو در روی آینه قرار بگیر و به ف...

ادامه مطلب

مراقبه خودشناسی ۹۶/۵/۷

مراقبه خودشناسی ۹۶/۵/۷

مراقبه خودشناسی ۹۶/۵/۷   هو الکنز الفقراء انسان قرن بیست و یکم به اعتیادهای زیادی مبتلاست. یکی از بدترین این اعتیادها، اعتیاد به سرعت است… اعتیاد به سرعت در هنگام رانندگی را در نظر بگیرید، در هنگام رانندگی تند و سریع، ذهنتان شما را وادار به تند رفتن می کند. آزاد شدن مواد شیمیایی مختلف که در حین هیجانات ناشی از سرعت زیاد بروز می کند، اعتیاد آور است. به همین دلیل است که ناخواسته دوست دارید تا پدال گاز را بیشتر فشار دهید. با ...

ادامه مطلب

مراقبه خودشناسی ۹۶/۴/۳۱

مراقبه خودشناسی ۹۶/۴/۳۱

مراقبه خودشناسی ۹۶/۴/۳۱ یاغیاث المستغیثین “رام کردن یا آرام کردن ذهن!” در یک داستان قدیمی وقتی قهرمان از شکست جادوگر بد جنس ناامید می شود، نزد پیر دانا می رود و پیر دانا به وی می گوید؛ تنها راه شکست جادوگر این است که او را نبینی…و بعد از آن که قهرمان هیچ توجهی به جادوگر نمی کند،جادوگر دود می شود و به هوا می رود. اغلب مواقع ذهن ما نقش همان جادوگر را برای ما بازی می کند و در تلاش است به ما بگوید؛ تو بد شانس هستی،هیچ وق...

ادامه مطلب

مراقبه خودشناسی۹۶/۴/۲۴

مراقبه خودشناسی۹۶/۴/۲۴

مراقبه خودشناسی۹۶/۴/۲۴ هوالمجید ‎” دوست داشتن یک تعهد است…” ‎مردی در حال بتون ریزی بر سطح پیاده رو بود،عده ای بچه در حال بازی دوان دوان از روی بتون نرم گذشتند و جای پایشان روی آن ماند. یکی از همسایه ها با شنیدن فریاد و دشنام آن مرد،به او نزدیک شد و گفت:”من فکر می کردم تو بچه ها را دوست داری!” ‎مرد پاسخ داد:”معلوم است که آنها را دوست دارم،اما…” ‎افراد زیادی هستند که حرف از دوست داشتن م...

ادامه مطلب

مراقبه خودشناسی ۹۶/۴/۱۰

مراقبه خودشناسی ۹۶/۴/۱۰

مراقبه خودشناسی ۹۶/۴/۱۰   یاانیس القلوب   “ملاقات با خودت” چشمانت تو را قادر می سازند در روز صدها نفر را ببینی، ولی همیشه کسی هست که نمی توانی او را ببینی! این شخص خودت هستی. سعی کن بدون آن که در آینه نگاه کنی چهره خودت را نقاشی کنی، و اگر نقاش خوبی نیستی، سعی کن چهره خودت را به خاطر آوری، سپس در مقابل آینه قرار بگیر و ببین چقدر با تصویر ذهنی خودت تفاوت داری! در مورد روان چه می گویی؟! هر روز افراد زیادی را می ...

ادامه مطلب

مراقبه خودشناسی ۹۶/۴/۳

مراقبه خودشناسی ۹۶/۴/۳

مراقبه خودشناسی ۹۶/۴/۳   هو الشکور   ” خودت را زندگی کن…”   هومر در بخشی از داستان ایلیاد از زبان خدایان می گوید؛ ما خدایان تا زمانی زندگی می کنیم که انسان ها به ما اعتقاد داشته باشند.روزی که انسان ها از باور ما دست بر دارند ،تمامی خدایان ناپدید خواهند شد.   قرن ها پیش،صدها هزار نفر خدایان یونان را می پرستیدند،اما امروز آن خدایان به افسانه بدل گشته اند.   همین که دروغی را باور نداشته باشیم ناپ...

ادامه مطلب

مراقبه خودشناسی ۹۶/۳/۲۰

مراقبه خودشناسی ۹۶/۳/۲۰

مراقبه خودشناسی ۹۶/۳/۲۰ هو الرحمن   این جمله به همان اندازه که تلخ است، واقعیت دارد؛ انسان بخش عمده ای از زندگی اش را در جنگ می گذراند…   در بیرون با دیگران و در درون با خودت به ستیزی سخت و طاقت فرسا مشغولی…از همین طریق است که بدبختی زاده می شود..   تفاوت زیادی است بین تظاهرات ضد جنگ و راه پیمایی برای صلح…   یاد بگیر این عادت کهنه در جنگ بودن را ترک کنی…   برای دقایقی چشمانت را ببند و ببین ک...

ادامه مطلب